פירוק אסבסט

פירוק אסבסט הוא תהליך מורכב הדורש מיומנות. פירוק מקצועי של אסבסט ישמור את העובדים ואת הסביבה מסכנות הטמונות בפירוק האסבטס. בעבודת פירוק האסבסט קיימת סכנה של שחרור סיבי אסבסט לסביבה, הידועים כמזיקים לבריאות.
כל פרוק אסבסט חייב בהיתר מהמשרד להגנת הסביבה. פירוק האסבסט מתבצע בהתאם להנחיות משרד הגנת הסביבה, ונארז בשקים ייעודיים. לאחר הפירוק והאיסוף האסבטסט נטמן באתרי הטמנה המורשים לפי דין.

עבודות אסבסט: החלפת גג אסבסט
פירוק אסבסט