פינוי אסבסט

פנוי אסבסט מתבצע עם פיקוח של מפקחי אסבסט המורשים לכך בלבד. פינוי האסבסט מתבצע לפי נוהלי פינוי האסבסט המוכרים וידועים לנו היטב. לאחר הפינוי מבצעים הטמנה לפי כל החוקים והתקנות.

עבודות אסבסט
פירוק ופינוי אסבסט