עבודות אסבסט

עבודות אסבסט כוללות תהליך המורכב מכמה שלבים וביניהם: פירוק האסבסט פינויו והטמנתו.

עבודות פינוי האסבסט כרוכות בציוד רב המגן על העובדים והסביבה.
תחילה יש לגדר את אזור הפרוק ולשלט.
לפני תחילת עבודת האסבסט יש להצטייד במיגון נשימתי מתאים – מסכות, ניילון פוליאתלין עבה לעטיפת הלוחות, בגדי עבודה חד פעמיים, כלי עבודה מתאימים לפתיחה או לחיתוך ברגי-אחיזה של לוחות האסבסט. יש להצטייד גם בחגורות בטיחות.
יש לפנות / לכסות חפצים הנמצאים באזור.
יש להרטיב את לוחות האסבסט במים וסבון על מנת למזער את שחרור הסיבים בעת הפרוק. את הלוחות יש לארוז בשקים ייעודיים, לעטוף ולקשור אותם היטב.
את האסבסט המפונה יש להעמיס באופן זהיר למכולה / משאית ולהוביל לאתר הטמנה מורשה לפי הדין.

עבודות אסבסט: החלפת גג אסבסט לפנל מעוגל
החלפת גג אסבסט לפנל מעוגל