הטמנת אסבסט

הטמנת האסבסט לאחר איסוף האסבסט והפסולת המתלווה נעשית על ידי אריזה ייעודית מיוחדת. הטמנת האסבסט נעשית אך ורק באתרי פסולת המורשים לכך.

גגות האסבסט כשלעצמם אינם מזיקים אך ברגע שיש סדק, או שמתחילה התפוררות של הגג, לעיתים מתוך שחיקה טבעית ומפאת פגעי מזג האוויר, ולכן יש להחליף את הגג על פי הנהלים בל המשרד לאיכות הסביבה ויפה שעה אחת קודם.