החלפת גגות אסבסט

גגות אסבסט מפוררים או סדוקים עלולים לשחרר סיבי אסבסט. בעבר לא היתה ידועה השפעתם המזיקה של סיבי האסבסט וכיום נעשים מאמצים רבים כדי להחליף את גגות האסבסט לגגות שעומדים בתקנים של היום.
גגות האסבסט כשלעצמם אינם מזיקים אך ברגע שיש סדק, או שמתחילה התפוררות של הגג, לעיתים מתוך שחיקה טבעית ומפאת פגעי מזג האוויר, ולכן יש להחליף את הגג על פי הנהלים בל המשרד לאיכות הסביבה ויפה שעה אחת קודם.