asbesta(1)
asbesta(2)
asbesta(3)
asbesta(4)
asbesta(5)
asbesta(6)
asbesta(7)
asbesta(8)
asbesta(9)

פינוי אסבסט ופירוק אסבסט – אסבסטה

אסבסטה היא עסק לפינוי אסבסט ופירוק אסבסט מבית אהרון יגאל בע"מ, קבלן אסבסט מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

פירוק מבני אסבסט או גגות אסבסט ופינוי החומר, היא פעולה מסוכנת הדורשת מיומנות רבה. במהלך העבודה עלולים להשתחרר לאוויר סיבי אסבסט, ובכך לגרום ללסכנה בריאותית חמורה לאנשים העוסקים בפירוק האסבסט ופינוי, כמו גם לאנשים אחרים הנמצאים בסביבה. על מנת למנוע סכנה בריאותית לעובדים ולסביבה יש להיעזר בקבלן אסבסט מורשה המודע לכל הסכנות ולתהליך המורכב הכרוך בביצוע מלאכה זו.

ביצוע העבודה על ידי קבלן מורשה כגון יגאל אהרון וחברת אסבסטה, יבטיח פינוי יעיל של האסבסט, על פי חוק וללא נזק לסביבה.

אסבסטה בניהול יגאל אהרון מבצעים את עבודות האסבסט הבאות:

יגאל אהרון מומחה בפינוי אסבסט מתארח בתוכנית של אורלי וגיא

צרו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר:

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה:
על פי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 – כל עבודות בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט-צמנט, חייבת בהיתר הממונה במשרד להגנת הסביבה, טרם ביצוע העבודה.

סדר הפעולות לפינוי מפגע אסבסט:
יש להגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט באמצעות קבלן בעל רישיון לעסוק באסבסט, לאחר קבלת האישור יש לבצע את העבודה על ידי צוות מיומן הנמצא במעקב בריאותי. לביצוע עבודת אסבסט פריך יש למנות בנוסף מפקח אסבסט פריך. במהלך ביצוע העבודה יש לסגור את אזור העבודה, לבצע פעולות למזעור ריחוף סיבי אסבסט באוויר, לעטוף את פסולת האסבסט ולהטמינה באתר פסולת ייעודי. בסיום העבודה יש לבצע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר באמצעות מעבדה מוסמכת.